Brocap sluit het vergunningstraject voor het project Dammekouter, gelegen langs de Brugsesteenweg in Roeselare, af en geeft de fakkel door aan Hexagon. De Roeselaarse ontwikkelaar zal de plannen voor het vooruitstrevende bedrijventerrein verder tot uitvoering brengen.

Herbestemming voormalig industrieterrein tot woon- en KMO-zone

Projectontwikkelaars Brocap en GML Estate sloegen destijds de handen in elkaar om op het voormalige industrieterrein tussen de Rotse- en Dammestraat te Roeselare een wijk met honderd woningen en een duurzaam bedrijvenpark te realiseren. Een globaal masterplan, doorsproken met alle belanghebbenden, lag aan de basis van een nieuw RUP dat in 2017 bekrachtigd werd. Hierin ligt de herbestemming van de vervuilde en verlaten fabrieken als woon- en KMO-zone vast. De woonzone werd dit voorjaar door GML Estate als Dammepark gelanceerd, terwijl Brocap naarstig verder werkte aan een plan voor sanering en inrichting voor de zone voor bedrijvigheid.

Brocap sluit vergunningstraject af

Nu het bodemsaneringsproject deze zomer werd goedgekeurd en de omgevingsvergunning werd afgeleverd, heeft Brocap zijn job als voorontwikkelaar vervuld. “Van in het begin was duidelijk dat, door de omvang van het project, de effectieve bouw van Dammekouter met een partner zou moeten gebeuren. De ervaring en gelijklopende visie van Hexagon is cruciaal geweest om dit project met een gerust hart volledig uit handen te geven”, stelt Peter Vanneck, die mee aan de wieg van Brocap stond. “Met de overheveling naar Hexagon kan Brocap zich weer op nieuwe dossiers focussen en zijn missie als HERinrichter en HERontwikkelaar, verder vervullen in Vlaanderen.”

Hiermee trekt Brocap een streep onder een dossier waar het haar stempel met paradepaardje ‘huisnijverheid’ heeft kunnen doordrukken: wonen en werken samenbrengen lost immers niet enkel een deel van het fileleed op, maar maakt het dagelijkse leven ook stukken gemakkelijker.

Wonen en werken op één plaats

Aan Hexagon om van de noordkant van het terrein een duurzame KMO-zone van zo’n vijf hectare met ruimte voor een tachtigtal ondernemers en kleine zelfstandigen te realiseren. “Om een goede wisselwerking tussen de woon- en werkzone te stimuleren, komen er op de grens tussen beide zones ook woon- en werkateliers. Ondernemers die graag bij hun atelier wonen, zullen dat op die manier kunnen combineren”, aldus Jelle Vandendriessche, bestuurder en oprichter van Hexagon. De grondwatersanering wordt binnenkort aangevat en begin november starten de wegeniswerken. “We zien de eerste ondernemers hun intrek nemen op de site in de eerste jaarhelft van 2024” besluit Stijn Eyckmans, bestuurder en CFO van Hexagon.

We wensen Hexagon veel succes toe en kijken reikhalzend uit naar de lancering van een project waar Brocap toch een 8-tal jaar aan gekneed heeft. Wie dus op zoek is naar een loods of woning met atelier, houdt best www.dammekouter.be in de gaten.