De Steenfabriek

Boom site lauwers
Noeveren koophandel
de steenfabriek noord

Ligging
Noeveren, BOOM (voormalige site van steenbakkerij Lauwers)

Oppervlakte
45.823m² (Noordelijk gedeelte)

Bestemming
Herontwikkeling naar een mix van functies: kantoren, ambachtsruimte, wonen en loodsen.

Herontwikkeling van een oude steenfabriek van 45 823m2  (dit is het gedeelte ten Noorden van de straat Noeveren). Het gebied is gelegen langs de Rupel in de lokaal gekleurde wijk Noeveren in Boom.

Deze wijk is uniek doordat de bedrijvigheid van de steenbakkerijen nog in al haar fases zichtbaar is. Ook de sociale geschiedenis (werken versus wonen) is nog duidelijk af te lezen in de opbouw van de wijk.

Het overgrote deel van het projectgebied wordt ingenomen door industriële gebouwen. In enkele zones bevinden zich momenteel woningen.

De Brocap-meerwaarde in De Steenfabriek

Dit gebied moet herontwikkeld en opgeruimd worden met veel respect voor zijn verleden en de buurt. Voorzichtigheid dient zich aan op meerdere vlakken. Een nieuw RUP dringt zich op om dit gebied tot een waardevol, logisch ingericht en een prachtig stukje verleden in het heden te maken.