In de eerste week van de zomer stroomde de feestzaal van het Geleeg, het steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek in Noeveren Boom, met mondjesmaat vol. De inwoners van Noeveren zijn al lang bezorgd om hun Noeveren en dan komt Brocap aan op Site Lauwers.  

Site Lauwers brengt veel problematieken samen en is daarom een herontwikkelingsproject waarin wij het verschil kunnen maken.  

Het begint met een versplinterde eigendomsstructuur door erfenis. Een hele familie eigenaren is gezellig maar geeft veel onenigheid en vooral weinig beweging. Na de sluiting van de steenbakkerij Lauwers kwam de site zo in handen van een tiental mensen elk met hun eigen visie en belangen.  

Verlaten bedrijfsgebouwen op zich zijn al Brocapwaardig maar als het ook nog eens als erfgoed staat geboekstaafd, is het feest compleet.  

De asbestproblematiek erbovenop maakt het verhaal af.  

Wij staan in ieder geval te springen om dit geheel aan te pakken met respect voor het verleden van de site, de gemeente en vooral ook de buurt.  

We hebben op 22 juni alvast mogen kennismaken met die buren en besloten dat waar communicatie en dialoog is, er plaats is voor iets moois.  

Dat er op korte termijn ook enkele andere katten te geselen zijn: zoals het erfgoed in stand houden en ongewenste bezoekers en sluikstorten aanpakken, is een zekerheid.    

Een buur en tevens journalist bij Het Laatste Nieuws schreef alvast een stukje: u leest het hier.