Klein Dorlick

Ligging
Maastrichtersteenweg – Diepenbekerweg Hasselt

Oppervlakte
2 ha 67 are 20 ca

Bestemming
Realisatie van een woon- , huisnijverheid- en bedrijvenzone

Het projectgebied Klein Dorlick is conform het gewestplan deels ingekleurd als “reservegebied voor KMO” en deels ingekleurd als “woongebied”. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan hiervoor is goedgekeurd in juli 2017.

Het terrein leent zich volgens Brocap ideaal voor de ontwikkeling van enerzijds een grondgebonden woonverkaveling (deelgebied 1) en anderzijds een gebied voor lokale en kleinschalige bedrijvigheid (deelgebied 3). Huisnijverheid (deelgebied 2) zal hierbij een bufferzone vormen tussen de twee invullingen. Deelgebieden 1 tot 3 zijn ondertussen doorgezet en de verkoop van de huizen in de woonzone is volop aan de gang.

Ten zuiden van de spoorweg ligt de Diepenbekerweg. Het terrein dat gesitueerd is tussen de spoorweg en de Diepenbekerweg (deelgebied 4) is een uitstekende plek voor kleinhandel die een verhoogde visibiliteit wensen, met andere woorden bedrijven die naast een loods ook een beperkte showroom nodig hebben.

De omgevingsvergunning voor deze nieuwe KMO-zone van 1,18ha werd eind 2021 goedgekeurd. Mamu architects tekenden er 2 bijzondere gebouwen in die gekenmerkt worden door een vloeiende op- en neergaande lijn. Deze 2 bedrijfsverzamelgebouwen worden op hun beurt onderverdeeld in afzondere KMO-units.

Bij het inrijden van het terrein wordt er op de kop van één van de 2 gebouwen een ‘facilitair gebouw‘ opgericht. Dit facilitair gebouw bevat polyvalente bedrijfsruimtes ter ondersteuning van de KMO’s die daar – en in de omgeving – gevestigd zijn.

Dorlix wordt een ambitieus en bruisend bedrijventerrein met gemakkelijk bereikbare showrooms, loodsen en kantoorruimte. Wie op zoek is naar een nieuwe werkplek, alle verkoopinfo is te verkrijgen via www.dorlix.be.

Deel deze pagina: