Onze Visie

Herontwikkeling van vastgoed met een voorgeschiedenis

Brocap herontwikkelt:

 • Erfgoed
 • Verontreinigde grond (brownfields)
 • Versplinterde eigendommen (door bv. erfenis)
 • Verouderd industrieel vastgoed
 • Vastgoed met:
   • ruimtelijke problematiek
   • asbestproblematiek
   • milieuproblematiek
   • (her)bestemmingsproblematiek (RUP)

De (open) ruimte wordt schaars, circulair denken, hergebruik, collectieve invullingen, … het zijn woorden en zinsnedes die ons tegenwoordig om de oren worden geslagen. Bij overheden, buurten en andere stakeholders wordt het draagvlak voor de traditionele vormen van wonen, werken en invullen van ruimte alsmaar kleiner.

buurtmoment noeveren

Al 20 jaar kiezen voor brownfields

Brocap denkt al 20 jaar out-of-the-box en trekt al jaren enkel die gronden en sites aan die reeds een leven achter de rug hebben en dus hergebruikt kunnen worden.

Gestart als bezieler van hergebruik van vervuilde gronden, heeft Brocap zich doorheen de jaren gespecialiseerd in alle soorten problematieken die bij vastgoed kunnen voorkomen. Deze herontwikkelaar vond een niche waarin ervaring en kennis van belang zijn. Net datgene waarvan het stabiele en complementaire team al heel wat heeft opgebouwd.

Brocap staat er ondertussen voor gekend een specialist te zijn in deze niche. OVAM, collega-ontwikkelaars, makelaars, maar ook steden en gemeenten sturen grondeigenaren met een specifieke impasse naar deze (her)ontwikkelaar door om de, op het eerste zicht, onmogelijke en moeilijke opdrachten tot een positief en vernieuwend verhaal te keren.

Standvastige investeerders, partners en team

Brocap kan zijn activiteit als herontwikkelaar uitvoeren met behulp van enkele investeringsfondsen: o.a. I4 Real Estate en SU.RE Investments, die als onafhankelijke holding-en investeringsplatformen investeren in vastgoedprojecten. Brocap neemt hiervan het projectmanagement op zich.

De werkwijze is beproeft, de partners, investeerders en team standvastig. De aangekochte site wordt gedeblokkeerd en het vastgoed wordt opnieuw ingericht met een Brocap-meerwaarde die gaat van sociale, economische tot milieutechnische duurzaamheid. Zo worden deze verwaarloosde stukken weer veilig om te kunnen leven, wonen en werken. We bundelen onze krachten met partners en professionelen in de bouw- en vastgoedsector, met de garantie op een positief financieel en maatschappelijk rendement.

Impact investeren is renderen in twee richtingen, dus heeft u zin om mee te investeren in de toekomst? Contacteer ons via: isabel@brocap.be