15 jaar brownfieldconvenant

Vlaio zet zijn 15-jarige brownfieldconvenant in de bloemetjes en daar zijn wij graag bij! Want ook al bestaat Brocap dit jaar al 20 jaar, dat brownfieldconvenant geeft nog steeds een enorme boost aan onze projecten. Met 6 projecten zijn we tot nu toe in zo’n convenant gestapt. Nummer 46, 47, 54, 72, 104 en 217 van de lijst van Vlaamse brownfieldconvenanten, zijn projecten waar Brocap een belangrijke rol in speelt. Hopelijk kunnen we heel binnenkort nog eentje toevoegen voor De Steenfabriek in Boom.

Het Ontstaan van het Brownfieldconvenant

Het brownfieldconvenant is niet enkel een belangrijke mijlpaal in de Vlaamse stedelijke herontwikkeling en milieubeheer maar ook in het 20-jarige bestaan van Brocap.

Het begrip “brownfield” verwijst naar verlaten of onderbenutte industriële terreinen die verontreinigd zijn. Deze terreinen vormden lange tijd een uitdaging voor zowel milieu als economie. Het herontwikkelen van deze gebieden werd vaak bemoeilijkt door complexe regelgeving, hoge kosten voor sanering en onzekerheid over een potentiële ontwikkeling. Vrijdag 14 juni vierde Vlaio de 15de verjaardag van het brownfieldconvenant, dè tool die deze “verloren gronden” een serieuze boost gaf!

Want niet enkel heeft de herontwikkeling van deze brownfields een impact op het milieu en de economie. België kampt al jaren met een serieus gebrek aan ruimte om de bevolkingsgroei op te vangen. Tegelijk is het vrijwaren van open ruimte een must. 20 jaar geleden zag Brocap dan ook het levenslicht om als 1 van de pioniers brownfields te hergebruiken.

Publiek en privaat gaan hand in hand

Een brownfieldconvenant is een wettelijk kader dat de samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere belanghebbenden bevordert bij de herontwikkeling van brownfields. Het convenant biedt duidelijke richtlijnen en incentives voor sanering en herinrichting, zoals fiscale voordelen, subsidies en enige juridische bescherming.

Het BFC is een schoolvoorbeeld voor privaat-publieke samenwerkingen. De overheid geeft de private ontwikkelaar moed om maatschappelijk relevante projecten op te starten door extra zekerheden aan te bieden binnen een wettelijk kader.

Het feest

Vlaio vierde dus terecht trots de 15de verjaardag van het geslaagde brownfieldconvenant.

Dit evenement bracht een breed scala aan deelnemers samen, waaronder beleidsmakers, projectontwikkelaars en stedelijke planners… . Over het algemeen was de feedback van de deelnemers en presentatoren zeer positief over het nut en de effectiviteit van het brownfieldconvenant. Er werd benadrukt dat dit beleidsinstrument niet alleen behouden moet blijven, maar indien mogelijk, verder uitgebreid moet worden naar stortplaatsen, ziekenhuissite, leegstaande kantoorgebouwen, … . Deze ideeën suggereren een brede toepasbaarheid van het brownfieldconvenant en benadrukken de noodzaak om flexibel en innovatief te blijven in stedelijke herontwikkeling.