Dammekouter

Ligging
Rotsestraat, Roeselare

Oppervlakte
3 ha 65 are 16 ca

Bestemming
Realisatie van een woongebied en een bedrijvenpark

Het ontwikkelingsproject “BeverBrugge” handelt over de herontwikkeling van een onderbenut industrieterrein met een totale oppervlakte van 36.516m².  Het terrein maakt deel uit van een Brownfieldconvenant en er is een RUP “Dammestraat” van toepassing.

In de zomer van 2022 is Brocap erin geslaagd de vergunningsfase af te ronden met een goedgekeurd BSP grondwater en geeft zij nu de fakkel door aan Roeselaarse ontwikkelaar Hexagon voor de verdere uitvoering van het duurzame bedrijvenpark. Lees er hier alles over.

Naast het ontwikkelen van de bedrijvenzone zal voor een deel van het terrein ook het concept “huisnijverheid” ingevoerd worden. Principe is dat er in deze zone per bedrijfsunit ook een woongelegenheid kan worden gerealiseerd. De zone huisnijverheid vormt in het grotere geheel meteen ook de zachte overgang tussen de bedrijvenzone en woonzone. Een deelperceel ten noorden heeft ook mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in kleinhandelsactiviteiten binnen het RUP Brugsesteenweg.

#Brocapmeerwaarde

Bijna 10 jaar opkuis, RUP, sloop, vergunningstraject en saneringsproject

In Roeselare is dit stuk bedrijventerrein beter gekend als de Picanol-site, P&C, Immoverbrugge of Beverbrugge en sinds 2018 door de buurt gedoopt als Dammekouter. Delen werden gesloopt en aangekondigd met een groot nieuwjaarsfeest door vzw De Schaduw. Het woongedeelte Dammepark is ondertussen in verkoop. In de loods waar in 2017 talloze kartonnen dozen werden aangerukt voor de vertolking van de film Dogville in een massatheaterproductie geregisseerd door Eric Meirhaeghe, is nu WeerWerk gevestigd.

Dit zijn dossiers die lang aanslepen, de nodige gevoeligheid en voorzichtigheid in aanpak vergen maar tevens o zo boeiend zijn. Brocap heeft het pad letterlijk samen met zo veel partners, overheden en stakeholders geëffend en kijkt reikhalzend uit naar de opbouw van het duurzaam bedrijvenpark.

Dank aan iedereen die hieraan meewerkte!

 

 

Deel deze pagina: