Nieuwe woonconcepten waar Brocap in gelooft.  

Verlaten fabrieken, vervuilde gronden of gebieden zonder logische ruimtelijke ordening zijn de projecten waar Brocap verlekkerd op is. Daar waar een andere ontwikkelaar afhaakt, zet Brocap zijn tanden er graag in vast. Voor de aankoop zal het team steeds enkele belangrijke punten afwegen:  

  1. Is de uitdaging uitdagend genoeg en gaat het om een klein tot middelgroot project? 
  2. Kan er naast een financiële meerwaarde ook een Brocap-meerwaarde worden toegepast?  

Voor de tweede vraag baseert de HERontwikkelaar zich op een Brocap-meerwaardetoets met als basis: People, Profit, Planet. Dit is een maatschappelijke meerwaarde in de vorm van sociale, economische of milieutechnische duurzaamheid. Uit deze theorie puurt Brocap 2 toekomstige vormen van wonen en werken en gebruikt hierbij de ruimte maximaal en efficiënt.

collectief groen

WOONVORM 1

Collectief, gemixt gebruik 

Open ruimte is schaars. Als we op een duurzame manier onze steen willen bijdragen, dan moeten we in de eerste plaats efficiënt omgaan met onze resterende ruimte. 

Door functies te gaan verweven en in te zetten op collectief ruimtegebruik bieden we meteen ook een antwoord op het mobiliteitsvraagstuk en op de (vrije)tijdsbesteding van mensen.  

Bergruimte, tuinhuizen of werkruimtes delen of collectief groen als aanvulling op een klassieke private woonst integreren in een project, lijkt ons de toekomst. Brocap hamert echter wel op kwalitatieve private ruimte. We zijn tenslotte allen Belgen die dit zeer belangrijk vinden.  

Het multifunctioneel gebruik van ruimte draagt bij tot een goede mix van de private, sociale en professionele leefwereld van de mens. Een hal die overdag als vergaderzaal dienst doet, is ’s avonds perfect een clublokaal. 

Huisnijverheid De Stip Harelbeke

WOONVORM 2

Huisnijverheid 

Een concept waarin we ons onderscheiden van anderen en waar we maximaal op willen blijven inzetten is de ‘huisnijverheid’.  

Traditionele gewestplannen scheiden vaak wonen en KMO’s van elkaar dmv een passieve, groene overgang rond de werkzone die functioneert als buffer naar het wonen toe. Een alternatieve benadering activeert deze overgangszone als hybride woon-werk gebied, ofwel zone voor huisnijverheid. 

De ondernemer koppelt zijn eigen woning met kwalitatieve buitenruimte onmiddellijk aan zijn werkomgeving. Dergelijke overgangszone bepaalt grotendeels het inrichtingsplan van de herontwikkeling van een projectgebied en creëert ook opportuniteiten. Zo verkrijg je ruimte voor publiek groen en ruimtes ter bevordering van de sociale cohesie van een buurt.