Brocap verzorgt de bomen op Olympia

 

Fotosynthese. Iedereen zag het woord wel ooit in zijn boek biologie staan maar hoe zat het nu ook alweer? Eenvoudig uitgelegd: Dankzij zonlicht wordt CO2 opgenomen door de bladeren en het hout van bomen en omgezet in glucose. Tijdens dit proces komt zuurstof vrij.

Een groeiende boom neemt meer CO2 op, dus waarom worden ontwikkelaars aangeraden om bomen te verzorgen en ze te laten staan. Iets wat herontwikkelaar Brocap werd gevraagd bij project Olympia. In het kader van die vraag probeert Brocap 3 eiken, 2 notelaars en een magnolia te verzorgen tijdens de herontwikkeling.

 

Zolang bomen groeien, nemen ze CO2 uit de lucht. Bomen kunnen honderden jaren oud worden en blijven groeien. Men er pleit dus voor om pas te kappen eens hun volledige potentieel van koolstofopslag bereikt is.

Sommige wetenschappers onderzochten de CO2-opname door bladeren; het blad van een jonge boom neemt meer CO2 op dan dat van een oudere boom, maar zo’n oude boom heeft veel meer bladeren.

In 2014 kwamen enkele wetenschappers ook met baanbrekend werk over de opname van CO2 door oude te vergelijken met de opname van jonge bomen. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature stond te lezen dat 1 dikke, oude boom in een jaar soms meer koolstof opslaat dan een gemiddelde boom in zijn geheel bevat. Wetenschappers verzamelden metingen van meer dan een half miljoen bomen, 403 soorten uit alle tropische en gematigde gebieden.

De Europese leiders zijn het eens dat Europa tegen 2050 CO2-neutraal moet zijn. Bossen slaan dertig procent van de koolstof op uit onze CO2 uitstoot. Dus enkel vervangen heeft niet veel zin, erbij planten des te meer.

Naast het saneren van de site en het herontwikkelen tot een sociaal duurzaam woonproject, kan Brocap dus nog een #Brocapmeerwaarde afvinken: “boombehoud”.

Met dank aan Boomzorg Vercamer.

Eventjes onderzochten we ook de piste om beroep te doen op het bomenasiel Rooryck in Nazareth maar door de grootte van de eiken bleek dit onmogelijk te transporteren. We maken wel graag reclame voor deze innoverende en toekomstgerichte organisatie!

Bronnen:

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050

https://www.mo.be/analyse/laat-de-bomen-groeien

https://www.vlaanderen.be/compensatieplicht-bij-ontbossing

https://www.trouw.nl/nieuws/oude-bomen-vangen-veel-co2~b32d98c1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Boom behouden
Bomen verzorgen bij herontwikkeling