BlueBird

Melle nieuwbouw te koop
mi

Onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van andere projecten en louter illustratief:

 

illustratieve voorbeelden

Ligging
Gelegen aan de Port Arthurlaan 36A

Oppervlakte terrein
13 778  m²

Bestemming
Grensgebied met het grootstedelijke gebied

 

BROCAP blaast de braakliggende havensite op de hoek van de Port Arthurlaan en de Vliegtuiglaan (oude VVM-site) nieuw leven in! Het project heeft de naam BlueBird meegekregen.

BlueBird is een multi-tenant gebouw dat zich richt op diverse stakeholders in het ruimer haven-ecosysteem. De focus ligt op kennisintensieve bedrijvigheid met innovatief karakter en wil zich profileren als een noordelijke techcluster in Gent. Dit initiatief richt zich naar bedrijven en kennisinstellingen actief in R&D, onderzoek, engineering, onderwijs en opleiding, dienstverlening en product-en procesontwikkeling in diverse domeinen van tech en digitalisering.

Denk maar aan:

 • Cleantech (oa. milieu (water, lucht, bodem), energie, circulaire economie, afval stromen,  …)
 • Digitec, AI, Machine learning, …
 • Nieuwe mobiliteit (autonoom varen en rijden, last mile logistics, …)

BlueBird wil partnerships bekomen tussen overheid-industrie-kennisinstellingen-buurt die win-wins opleveren.

Ondersteund door de stad Gent en North Sea Port plant Brocap in samenwerking met Architectuurplatform Terwecoren & Verdickt een bruisende site met kantoor- en maakruimte voor bedrijven die aan de toekomst van de haven en de maritieme sector werken. BlueBird is meer dan een bedrijvencentrum met zijn ecosysteem en curatorschap.

Timing:

 • 2024: ontwerp en indienen vergunningsaanvraag
 • 2025: uitvoeringsdossier
 • 2025-2027: werf
 • 2027-2028: ingebruikname

De voordelen van een bedrijf in BlueBird:

 • Getalenteerde werknemers in uw achtertuin
 • Werknemers die dicht bij huis werken, tonen meer commitment
 • Hier surf je mee op de ambitie van de stad Gent om technologie hoofdstad van Europa te worden
 • Maar ook op de internationale flow van North Sea Port en de ambities van hun “connect 2025
 • Hier zit een bedrijf zowel in de haven als in de stad