Trefhof, Aude Aerdemolen

Ligging
Hoornstraat, Beernem
 
Oppervlakte
11,3 ha
 
Bestemming
Recreatiegebied en/of gebied waarbinnen zorgfuncties/zorgwonen mogelijk is

Het terrein is historisch gekend als een zone met 2 grote zandontginningsputten. Op heden worden deze putten terug deels opgevuld.

Het terrein maakt deel uit van het RUP “Hoornstraat”, goedgekeurd in september 2017, waarbij het gebied tussen Hoornstraat & Mexicostraat wordt herbestemd tot positieve ontmoetings-en verblijfplaats voor Beernem.

Het gebied werd in de voorbije jaren reeds aantrekkelijk gemaakt bij het lokale publiek, onder andere door het oprichten van de pluktuin en de vzw Trefhof.

Dit deel van de site wil een verdere uitbreiding vormen op dit ‘ontmoetingspunt’, waarbij er een mix mogelijk is tussen recreatie en zorggerelateerde functies. In het gebied zijn ook een beperkte vorm van vakantieverblijven mogelijk en die moeten bijdragen tot een vorm van ontmoeting en sociaal contact.

Er is sinds 2018 een goedgekeurd masterplan voor de site, op basis waarvan vergunningsaanvragen ingediend worden voor een gefaseerde verdere ontwikkeling. Het masterplan voorziet onder andere in een medisch huis, diverse woonverblijven (gelinkt met een vorm van ondersteuning of zorg), een clubhuis of ontmoetingshuis. Ook op landschappelijk vlak draagt de site veel potentieel in zich, onder meer door een vijver, biodiversiteit en glooiingen in het landschap aansluitend aan het bestaande park.

Deel deze pagina: