Herontwikkeling voormalige Olympia-site in Zulte goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits keurt de Vlaamse Regering het ontwerp van het brownfieldconvenant Olympia in Zulte, principieel goed. Via brownfieldconvenanten krijgen oude bedrijfssites een nieuwe bestemming.

Het project Olympia in Zulte beoogt de herontwikkeling van een onderbenut en verontreinigd voormalig fabrieksterrein waar tot in 2008 Olympia wasautomaten werden gefabriceerd. De productie van Olympia-machines veroorzaakte een bodem- en grondwaterverontreiniging met organische solventen. Dit maakt een herontwikkeling zowel technisch als financieel moeilijk. Omwille van de zware milieulast werd bewust gekozen voor een ontwikkeling met een relatief hogere dichtheid.

Brocap werd door de voormalige fabrikanten gevraagd een oplossing te vinden voor hun verontreinigde grond. Daarop ontstonden de plannen voor het duurzame project “Olympia: superdegelijk en supergezellig wonen”. Dat laatste refereert naar “superwit en superdegelijk” wat jaren op de rolluiken van de fabriek te lezen stond. Brocap staat ervoor gekend niet enkel duurzame projecten neer te poten op vlak van energie maar deze nieuwbouw is ook sociaal duurzaam. Het gemeenschappelijke groen is een rode draad doorheen het project. Volop kunnen genieten van ruimte en groen om te spelen of te stockeren indien de privatieve ruimte niet groot genoeg blijkt te zijn, geeft een enorme meerwaarde bij nieuwbouw tegenwoordig.

Op het terrein, met een oppervlakte van ca 5.500 m2 en gelegen langs de Rijksweg N43 te Machelen (Zulte), realiseert Brocap een duurzaam en kwalitatief woonproject. Hierbij zullen 18 woningen, 4 studio’s, 2 appartementen en 3 handelspanden opgericht worden. Het project omvat zowel de sloop, de sanering als de herontwikkeling.

De Vlaamse Regering, de gemeente Zulte, de OVAM, het Agentschap Wegen en Verkeer en de private partijen Altis BV en Brocap nv schreven hun engagementen en ambities neer in een Brownfieldconvenant. Het ontwerpconvenant werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Tussen 12 en 25 april volgt nu een inspraak- en informatieperiode. Gedurende 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan dan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen. Het verloop van de werken en de start van de verkoop kunt u volgen door u in te schrijven via www.wonenolympia.be