Ciril en Brocap slaan de handen in elkaar in Burcht

Er komt weer beweging in het “Dorp aan de Stroom”. Het gelijknamige RUP is ondertussen definitief en uitvoerbaar. De gemeente zal een deel van het plan in een tweede fase verwezenlijken. De eerste fase is gesitueerd op de huidige openbare parking in de Kerkstraat tot waar het oude gemeentegebouw stond en behoort tot Craeyenhof NV.

Partnership

Herontwikkelaar Brocap, projectleider van die eerste fase in opdracht van eigenaar Craeyenhof NV, kan sinds vrijdag 18 februari het echte startschot voor de herontwikkeling geven. Brocap heeft namelijk een partnership gesloten met vastgoedontwikkelaar Ciril, die ervaring heeft op de plaatselijke markt en dergelijke projecten.

Expertise bundelen

Elk met zijn expertise zullen beide ontwikkelaars elkaar versterken om dit deel van het Scheldefront een prachtig aangezicht te geven. Ciril is een sterke speler in de vastgoedwereld en weet met zijn 30 jaar ervaring als geen ander hoe dergelijke grote projecten aan te pakken.

“Wij ontwikkelen wat beter kan en creëren een meerwaarde voor de omgeving en de bewoners. De herontwikkeling Craeyenhof past perfect in deze filosofie, een brownfield saneren en herontwikkelen”, vertelt Nathalie Bisschops acquisitie en sales director van Ciril. “Dit is een sterk partnership met Brocap, waarin beide partners hun eigen expertise optimaal kunnen inzetten voor het succes van het project. We geloven sterk in deze samenwerking en in het project Craeyenhof.”

Brocap heeft dan weer zijn jarenlange expertise op het vlak van sanering en bouwrijp maken van gronden, wat op heden zeer actueel is. 20 jaar geleden startte deze herontwikkelaar als 1 van de pioniers met het herontwikkelen van brownfields. “Sinds enkele jaren is onze scope verbreed en blijven we tot de realisatie van het project nauw betrokken”, vertelt Rosalie, Brocap projectmanager . “We herontwikkelen echter enkel erfgoed, verlaten sites, gebieden zonder logische ruimtelijke ordening. De site te Burcht beantwoordt hier aan, en we kijken er naar uit om het perceel op te waarderen voor de buurt. Gezien de ligging, grootte en potentieel van het project geloven we dat de kennis en ervaring van Ciril zeker een meerwaarde is.”

De herontwikkeling

Zoals het RUP aangeeft is het de bedoeling om nieuwe residenties haaks in te planten op de Kerkstraat en de Schelde zodat de doorkijk blijft behouden. In het bouwprogramma wordt gesproken over vier zogenaamde ‘spines’ of ruggengraten die elk uit twee residenties bestaan met daartussen een binnentuin om het groene karakter zoveel mogelijk te vrijwaren.

Bovendien komt er in samenspraak met de gemeente een fijn kerkplein aan de éne zijde van het project en een openbaar park met functioneel groen aan de andere kant van het project.

“Binnenkort gaan we de plannen die werden opgemaakt op basis van het Masterplan en het RUP verder detailleren alsook de buurt informeren over de herontwikkeling van het perceel en de volgende stappen. We hopen op een vlotte gang van zaken zodat de noodzakelijke bodemsanering op korte termijn kan aanvangen en het perceel aan de Schelde een fijne plek voor de buurt wordt”, zegt Rosalie.

Blijf op de hoogte

Wie graag op de hoogte blijft over het verdere verloop van het project als buurtbewoner of toekomstige bewoner, kan zich inschrijven op www.craeyenhofburcht.be

Boom behouden
Partnership