Craeyenhof

Ligging
Kerkstraat, Burcht (Zwijndrecht)

Oppervlakte
1ha 12a 67ca

Brocap Meerwaarde
Bekomen van nieuw RUP – Saneren – Herontwikkelen tot kwalitatieve woonzone met functioneel groen

Brocap heeft de aankoop en reconversie van de site, gelegen aan de Kerkstraat in Zwijndrecht, begeleid. Na overleg met Stedenbouw, OVAM en andere administratieve instanties werd beslist om over te gaan tot het opmaken van een RUP voor de site. De site bestaat uit woongebied, recreatiegebied en industriegebied. Het woongebied is wordt op het stuk waarvan Brocap eigenaar is gedefinieerd als “SPINES”.

In het RUP werd opgenomen dat op dit laatste stuk 4 SPINES gerealiseerd mogen worden die maximaal 82 wooneenheden bevatten. Met die spines zal er openheid gecreëerd worden, doorsteken naar het water en aan de éne kant een openbaar kerkplein en aan de andere zijde een toegankelijk park met functioneel groen voor de buurt.

In april 2019 keurde de gemeenteraad van Zwijndrecht het RUP goed waarna het eind 2021 definitief en uitvoerbaar werd. In februari 2022 slaan Brocap en CIRIL de handen in elkaar. Dankzij dit partnership kan het startschot van de herontwikkeling van dit stuk Scheldefront gegeven worden. Elk met zijn expertise zullen beide ontwikkelaars elkaar versterken om dit deel van het Scheldefront de komende jaren een prachtig aangezicht te geven. Ciril als sterke vastgoedspeler en ervaren in grote residentiële nieuwbouwprojecten, Brocap als pionier in het herontwikkelen en saneren van vervuilde en verlaten sites. 

Lees hier meer over de samenwerking

 

 

Deel deze pagina: