Ateliers Ronse

Ligging
Tussen Ives-Sabin Maghermanlaan en Jan van Nassaustraat, Ronse

Oppervlakte
+/- 6000 m²

Bestemming
13 woon-werkateliers

Het projectgebied maakt deel uit van een cluster met historisch gegroeide bedrijvigheden binnen een heterogeen stadsdeel van Ronse, vlakbij het centrum. In de nabije omgeving zijn er al diverse functies zoals wonen, winkels, onderwijs, industrie en andere vormen van bedrijvigheid. Het gebied paalt ook met 1 zijde aan de Molenbeek.

Op het projectgebied zelf stond de voormalige textielfabriek ‘Cyr-Cambier’. Deze gebouwen zijn reeds gesloopt door de stad en het gebied bestaat momenteel uit een grasvlakte. In 2018 werd de vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van 13 woon-werk ateliers.

Het project heeft de ambitie om een zachte overgang te creëren tussen wonen en werken in Ronse. Er wordt een nieuwe openbare toegangsweg voorzien tot de zone waarbij de bestaande naburige speeltuin en parking blijven behouden als essentiële buurtelementen.

Het project omvat 13 eenheden, waarvan 7 ateliers met gekoppelde loftwoning en 6 kleine loodsen zonder woning. De duurzaamheid laat zich zien in kwalitatief materiaalgebruik, de relatie met de bestaande omgeving en technische voorzieningen zoals bv. mogelijkheid tot elektrische laadpalen, zonnepanelen e.d. De keuze voor een gemengd woon-werkgebied biedt voordelen op het vlak van mobiliteit en sociale controle en maakt  een optimaal gebruik van de schaarse ruimte mogelijk.

Deel deze pagina: