Huisnijverheid, de toekomst uit het verleden 

De revival van de huisnijverheid is een feit. Voor de industriële revolutie was het een evidentie dat wonen en werken zich op dezelfde plaats afspeelde. Met de komst van de fabrieken veranderde dit huiselijke gegeven drastischOmdat Brocap zich graag buigt over het optimale gebruik van ruimte, is de terugkomst van huisnijverheid voor ons een oplossing voor meer dan 1 pijnpunt van de huidige invulling van “woonzones” en “werkzones”. 

Huisnijverheid maakt plaats voor wonen en industriezones 

Huisnijverheid verdween en maakte plaats voor industrie. Daar waar eerst nog huizen rond fabrieken werden gebouwd, ontstaat in de 20ste eeuw het fenomeen van industrieparken en bedrijventerreinen. Deze werden vaak ondoordacht ver van de stad of dorpskern neergepoot. Veelal uit kosten- en efficiëntieoverwegingen kozen bedrijven en gemeenten voor het bouwen op nieuwe terreinen in plaats van bestaande sites te herstructureren.  

Gelukkig komt er sinds het toepassen van ruimtelijke planning in de jaren ’60 – ’70 meer en meer structuur in het Belgische gebied en wordt er tegenwoordig goed nagedacht over ‘de verrommeling van het landschap’.  

De werkende mens van tegenwoordig 

Tegenwoordig bestaan gezinnen grotendeels uit uithuiswerkende mannen en vrouwen die dagelijks naar hun werk karren en een hoop file-ellende veroorzaken. De bedrijventerreinen liggen er ’s avonds als verlaten, donkere gaten bij, om nog maar van de veiligheid op deze plaatsen te zwijgen. De geliefde Vlaamse lintbebouwing doet ons lekker strak tegen elkaar wonen en zorgt ervoor dat je pas na een serieuze “gap” de industriezone bereikt 

Andere gemeenten zijn dan weer danig gegroeid dat de industriezones in het centrum, tussen woonzones, verweven zit. Om die overgang van wonen en werken gemoedelijker te maken, pleit Brocap reeds enkele jaren voor de revival van de huisnijverheid 

De Stip in Harelbeke  

Op de Stip in Harelbeke was de invulling met kmo’s tot zware industriële bedrijven nog een mogelijkheid in 2016. Hier sloegen BrocapNebimPlan + en de stad Harelbeke de handen in elkaar om met wat common sense naar dit binnenstedelijke gebied te kijken.  

Hier hoort geen zware industrie maar een invulling met lokale bedrijvigheid waar enorme nood aan isMensen die momenteel in hun garage hun zelfstandige activiteit uitoefenen, vinden momenteel geen plaats in Harelbeke. Met de omvorming van de bestemming aan de hand van het RUP industrie-eilandjes, zal De Stip niet enkel een bedrijvenzone an sich zijn maar zal deze plek een gemoedelijke overgang van wonen naar werken worden, verbonden door groen en een toren van bedrijfsondersteunende functies 

Duurzaam op alle vlakken 

De kleine zelfstandige zal een huis en werkplek (loods) op dezelfde plaats hebben en de ruimte die het bedrijf in de week gebruikt, zal tijdens het weekend als speelzone of voor andere recreatieve activiteiten gebruikt kunnen worden. Zo komt er niet alleen meer openheid in de bouw van een zone waar gewoond wordt en krijgen “bedrijventerreinen” meer leven ’s avonds of in het weekend.

Dit is sociale duurzaamheid: ruimte optimaal invullen en gebruiken. Bovendien krijgen mensen meer vrije tijd dankzij het wegvallen van het traject tussen woonst en werkplek. Mobiliteit vermindert en dankzij de lokale productie die met huisnijverheid gepaard gaat, wordt de korte keten nog meer aangewakkerd.  

Bovendien krijgt de gemeente Harelbeke hiermee de kans om lokale bedrijvigheid binnen de stad te houden gezien de grote vraag en het beperkte aanbod. 

De herontwikkeling voorziet ook in een toren waar bedrijfsondersteunende functies in kunnen gehuisvest worden die de levens- en werkkwaliteit verhogen. Denk aan een IT-bedrijf, een labo, bedrijven die 3Dprinting aanbieden of een crèche en vergaderzalen. 

Om als eerste meer info te ontvangen over De Stip, kunt u zich inschrijven op www.destipharelbeke.be